Giftcard

Voorwaarden

In aanvulling op onze algemene voorwaarden zijn deze giftcardvoorwaarden van toepassing op door The Body Lab uitgegeven giftcards. Door gebruik te maken van een The Body Lab Giftcard aanvaard je de algemene voorwaarden en deze giftcardvoorwaarden, tevens verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door The Body Lab uitgegeven giftcards (ofwel cadeaubonnen).
 2. Iedere giftcard is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of tekstcode zijn. Iedere giftcard wordt slechts éénmaal verstrekt. Je dient de giftcard zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele giftcards en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan The Body Lab te worden verstrekt. The Body Lab behoudt zich het recht voor om een giftcard uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele giftcard en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 3. Om een giftcard te gebruiken dien je de door jou gekozen dienst af te sluiten bij The Body Lab. De waarde van de giftcard wordt vermeld op jouw inschrijfformulier en het eventueel resterende bedrag dien je binnen 14 dagen te betalen.
 4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventuele toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de giftcard. Iedere giftcard is na uitgifte een jaar geldig. Na de vervaldatum kan de giftcard niet meer worden gebruikt.
 5. Giftcards uitgegeven door The Body Lab zijn uitsluitend inwisselbaar voor trainingen. Hieronder vallen geen fysiotherapiebehandelingen of afspraken bij de gewichtsconsulent.
 6. Giftcards kunnen niet voor openstaande rekeningen worden gebruikt.
 7. Giftcards zijn niet inwisselbaar voor geld.
 8. De restwaarde van de giftcard kan worden gebruikt voor volgende trainingen en/of rittenkaarten. Indien er sprake is van een restwaarde, krijg je een nieuwe giftcard met de resterende waarde.
 9. Indien het totaalbedrag van de trainingen en/of rittenkaarten hoger is dan het bedrag op de giftcard, dient het verschil betaald te worden middels een acceptgiro.
 10. Het is niet toegestaan giftcard te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
 11. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestande handelingen wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de giftcard wordt ontzegt.
 12. Het is niet toegestaan giftcard op welke wijze ook te gebruiken voor commerciele doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 13. Deze giftcardvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de giftcardvoorwaarden telkens voor het gebruik van de giftcard te raadplegen. Blijf je na ingaan van de wijzigingen de giftcard gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde giftcardvoorwaarden.
 14. Per afsluiting van een training en/of rittenkaart kun je een onbeperkte waarde aan giftcards inwisselen.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close