Tarieven Fysiotherapie

Fysiotherapie

Intake en onderzoek na verwijzing van (huis)arts             €45,00
Intake en onderzoek zonder verwijzing *                           €30,00
Screening                                                                                  €15,00

Zitting fysiotherapie                                                                €32,50
Zitting fysiotherapie aan huis                                                €45,00

Aanbrengen hooikoortstape incl. tape                                €10,00

Niet nagekomen afspraak                                                      €16,25

*  Zonder verwijzing van een (huis)arts voert de fysiotherapeut een screening uit.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close